Чеський Агротехнічний Університет

Česká zemědělská univerzita v Praze (CZU)

Перейти до спеціальностей

Чеський Агротехнічний університет у Празі в 2006 році відзначив своє сторіччя.

Історія становлення Агротехнічного університету в Празі (CZU) бере свій початок з 1906 р Спочатку, був заснований один факультет при технічному університеті в Чехії, де активно розвивалася як наукова, так і дослідницька діяльність. Процес формування майбутнього університету був зупинений у зв’язку з початком Першої світової війни, але істотний підйом після її закінчення, негайно просунув процес становлення університету на новий рівень.

Чеський Агротехнічний університет сьогодні – це сучасний комплекс знань. Постійно розширюючи напрямки вивчення предметів, університет почав приділяти велику увагу аспектам екології, готувати кваліфікованих менеджерів у сфері економіки та управління сільського і народного господарства, а також вивчення діяльності міжнародних організацій.

Щорічно, вища освітня установа пропонує вивчення обраної спеціальності на основі триступінчатої Болонської угоди, пропонуючи:

  • 34 навчальні програми бакалавра,
  • 49 програм для ступеня магістратури,
  • 19 програм для бажаючих отримати ступінь докторантури.

Це збалансований і сучасний підхід до освіти, який відповідає всім європейським нормам і традиціям. Зміцнюючи свої позиції в контексті загальноприйнятих європейських знань в Європі, університет щорічно прагне відповідати рівню міжнародної освіти. Щорічно в закладі навчаються понад 18 000 студентів.

CZU– це вдосконалений комплекс, який має на увазі не тільки отримання кваліфікованих знань, а й організацію всіх умов для проживання студентів, заняття спортом і відпочинком. Університет має власний парк, оранжереї, бібліотеку та власні лабораторії.

Агротехнічний університет Праги включає в себе п’ять факультетів і два інститути за наступними напрямками:

Економічний факультет

Економічний факультет CZU в Празі є освітнім і науковим закладом, відповідно до Закону про вищу освіту, передбачає вищу університетську освіту і розвиток творчих, наукових, освітніх, соціальних та культурних заходів в дусі національних, демократичних і гуманітарних традицій.

Основна стратегічна мета факультету пов’язана з консолідацією порівнянних на міжнародному рівні позицій і конкурентних переваг в республіціта Європі. Ця стратегічна мета на основі короткострокового використання унікальної ситуації і його реалізації на основі використання високого потенціалу викладачів, співробітників, студентів і організацій, що співпрацюють.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 22-23 січня
Термін подачі заяв 31 березня 31 березня
Дні складання іспитів 6-10 червня 20-24 червня
Іспити Іспити з математики та іноземної мови 2 іспити. Перший - Економіка та менеджмент. Другий - профільний для спеціалізації

Факультет агробіології, харчових продуктів та природних ресурсів

У 1952 році факультет сільського господарства був створений в якості одного з факультетів новоствореного самостійного агротехнічного університету. З тих пір виконує свої функції головного центру сільськогосподарського освіти і професійної підготовки фахівців не тільки для сільськогосподарської галузі, а й для науково-дослідних інститутів і державних органів.

Випускники факультету працюють в якості менеджерів в галузі сільського господарства, садівництва, тваринництва, захисту і використання природних ресурсів, включаючи використання та утилізацію відходів. Вони працюють в якості консультантів в державних органах, науково-дослідних інститутах і в сфері освіти.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 22-23 січня
Термін подачі заяв 31 березня 31 березня
Дні складання іспитів 14-17 червня 20-24 червня
Іспити Іспит з біології та хімії (для теоретичних напрямків) Профільні іспити. Для спеціалізації "створення саду" додається іспит на талан

Технічний факультет

Технічний (раніше механічний) факультет був створений в 1952 році. За час існування технічного факультету на очній і комбінованих формах навчання було випущено більше 6000 випускників. Співробітники факультету розробляють заходи в галузі навчання, наукових досліджень, досвіду і наставництва. Технічний факультет має більш ніж 45 міжнародних угод з європейськими університетами, в університеті введена кредитна система ECTS (European Credit Transfer System), що створює реальні умови для мобільності студентів. Частина навчання можна проходити в кращих зарубіжних університетах, після створення індивідуальних планів навчання студенти мають можливість брати участь у стажуваннях за кордоном.

Бакалаврат Магістратура
Дні відкритих дверей 22-23 січня
Терміни подачі заяв 31 березня 31 березня
Дні складання іспиту 13-17 червня 20,21 червня
Іспити

Іспити з математики та фізики

Для спеціальності "Торгівля і підприємництво з технікою" - математика та іноземна мова

Спеціальність Іспит
Торгівля і підприємництво з технікою Математика, економіка, матеріалознавство, управління і організації виробничих процесів, якості та надійності машин.
Сільськогосподарська техніка, Дорожній і міський автомобільний транспорт, технічне обслуговування, Технологічне обладнання споруд Математика, машинобудівні технології, матеріалознавство, механіка, деталі машин
Технологія і техніка переробки відходів, Інформаційна і керуюча техніка в АПК Математика, машинобудівні технології, матеріалознавство, інформатика
Технології та інжиніринг навколишнього середовища Англійська мова, математика, фізика, управління і організація виробничих процесів, якості та надійності машин

Факультет лісової і деревообробки

У новій будівлі факультету розташованому на території Чеського агротехнічного університету в Празі, студенти мають вільний доступ до багатих культурних пам’яток усієї столиці. Перевага в тому, красивий курортний комплекс (в тому числі спортивних споруд з сучасним обладнанням), на околиці Праги, в 20 хвилинах від центру міста і широкої специфіки міжнародних відносин, факультет має мало конкуренції між іншими коледжами та університетами. Факультет лісового господарства та охорони навколишнього середовища відвідали понад 1400 студентів з усіх спеціальностей на денній та комбінованої формах навчання.

Бакалаврат Магістратура
Дні відкритих дверей 22 і 23 січня
Терміни подачі заяв до 31 березня до 31 березня
Дні складання іспитів 6-10 червня 6-10 червня
Іспити
Спеціалізація Іспити
Лісництво Математика, Біологія
Лісова промисловість Математика Фізика
Контроль і управління мисливським промислом Біологія
Економічне та управлінське обслуговування в лісовій промисловості Математика
Мисливський менеджмент Біологія
Профільні іспити

Факультет навколишнього середовища

Факультет лісового господарства та охорони навколишнього середовища CZU – один з найновіших витків освіти, що надається чеським агротехнічним університетом. Створений в 2007 році, факультет поділяється на дві освітні факультативні програми: лісотехнічний факультет і факультет навколишнього середовища. Факультет включає 6 кафедр, з розподілом трирівневої ступені освіти (бакалаврат, магістратура та аспірантура). Включає спеціальності в сфері інженерної екології, ландшафтознавства і знання в області регіонального інжинірингу

Бакалаврат Магістратура
Дні відкритих дверей 22 і 23 січня
Терміни подачі заяв до 31 березня до 31 березня
Дні складання іспитів 6-10 червня 6-10 червня
Іспити
Спеціалізація Іспит
Прикладна екологія Біологія і математика (або хімія)
Ландшафтознавство Біологія і математика

Регіональні технічні та адміністративні служби

Водне господарство

Математика
Регіональне планування Математика і загальне знання
Профільні іспити

Інститут тропіків і субтропіків

Інститут тропіків і субтропіків є колишнім Інститутом тропічного і субтропічного сільського господарства. У Чеському агротехнічному університеті в Празі має статус спеціалізованого підрозділу на рівні факультету для підготовки чеських і зарубіжних фахівців за програмами бакалавра, магістра та доктора. Інститут бачить значні перспективи в економічних відносинах з країнами, що розвиваються. Вони можуть бути використані для допомоги в розвитку ефективного використання ресурсів, розвитку бізнесу, сприяння економічним відносинам з країнами, що розвиваються.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 22-23 січня
Термін подачі заяв 31 березня 31 березня
Дні складання іспитів 8-11 червня 24 червня
Іспити Тест з біології та російської мови Співбесіда англійською мовою

Спеціальності

Форма навчання:

Р – очна форма навчання
К — комбінована форма навчання
А – навчання на англійській мові

Факультети:

ЕФ – Економічний факультет
ФА – Факультет агробіології
ТФ – Технічний факультет
ФЛД – Факультет лісової і деревообробки
ФНС – Факультет навколишнього середовища
ІТС – Інститут тропіків і субтропіків
ІОК – Інститут освіти і консалтингу

Ф Спеціальність Спеціализація Бакалаврат Магістратура
Термін Форма Термін Форма
ЕФ Економічна політика і управління Підприємництво і адміністрація 3 Р 2 РК
Громадське управління та регіональний розвиток 3 Р 2 Р
Економічне і культурне дослідження 3 Р 2 Р
Кількісні методи в економіці Системний інженіринг 3 Р 2 Р
Економіка та менеджмент Економика сільського господарства та управління 3 РА
Економіка та менеджмент - - 2 РА
Європейська сільськогосподарська економіка - - 2 Р
Обслуговування і Економіка 3 РК 2 РК
Системний інжиніринг та інформатика Інформатика 3 РК 2 РК
Інформатика 3 РА 2 РА
ФА Рослинництво 3 РК 2 РК
Тваринництво 3 РК 2 РК
Конярство 3 Р
Спеціальне виведення 3 РК
Кінологія 3 РК
Зоореабілітація та діяльність з надання медичної допомоги тваринам 3 Р
Садівництво 3 РК
Підприємництво в садівництві 3 Р
Садівництво і ландшафтне оформлення 3 Р
Озеленення 3 РК
Екологічне сільське господарство 3 РК
Державне управління в галузі сільського господарства і озеленення 3 РК
Розведення 3 РК
Вирощування рослин 3 РК
Лкування рослин 3 Р 2 Р
Розвиток сільських районів 3 РК 2 РК
Виробниче та декоративне садівництво 3 Р
Виробниче садівництво - - 2 Р
Якість продукції 3 Р
Раціональне використання природних ресурсів 3 РК
Раціональне використання природних ресурсів РА
Харчування і продовольчі продукти 3 Р
Природне розведення тварин - - 2 РК
Годування тварин і етологія - - 2 Р
Харчування і охорона рослин - - 2 Р
Створення саду - - 2 Р
Селекція рослин - - 2 Р
Селекція тварин - - 2 Р
Репродуктивної біотехнології - - 2 Р
Економіка в сільському господарстві - - 2 Р
Сільське господарство - - 2 Р
Якість обробки грунту - - 2 Р
Відходи та їх використання - - 2 Р
Сталий розвиток біосфери - - 2 РК
Оцінка і охорона грунтів - - 2 Р
Природні ресурси і навколишнє середовище - - 2 РА
ТФ Технічне обслуговування 3 РК 2 РК
Сільськогосподарська техніка 3 РК 2РК
Дорожній і міський автомобільний транспорт 3 РК 2РК
Технологія і техніка переробки відходів 3 РК 2РК
Технологічне обладнання споруд 3 РК 2РК
Торгівля і підприємництво з технікою 3 РК 2РК
Інформаційна і керуюча техніка в АП 3 РК 2РК
Техніка для реконструкції та підтримки ландшафту 3 РК 2РК
Технології та інжиніринг навколишнього середовища 3 РА 2РА
ФЛД Лісництво 3 РК
Лісова промисловість 3 РК
Контроль і управління мисливським промислом 3 РК
Економічне та управлінське обслуговування в лісовій промисловості 3 РК
Мисливський менеджмент 3 РА
Лісовий інжиніринг - - 2 РК
Інжиніринг деревообробки - - 2 РК
Менеджмент лісу, води і ландшафту - - 2 РА
Тропічне лісництво і агролестнічество - - 2 РА
ФНС Інженерна екологія Прикладна екологія 3 РК 2 Р
Охорона природи - - 2 Р
Охорона природи - - 2 РА
Ландшафтознавство Ландшафтознавство 3 РК
Регіональні технічні та адміністративні служби 3 РК
Водне господарство 3 Р
Регіональне планування 3 Р
Регіональний інженірінг Регіональний інженірінг - - 2 Р
Регіональне управління навколишнім середовищем - - 2 РК
ММоделювання довкілля - - 2 Р
Моделювання довкілля - - 2 РА
Регіональне і земельне управління - - 2 Р
Вода в регіонах - - 2 Р
Менеджмент землі і води - - 2 РА
ІТС Спеціалізація в сільському господарстві Сільське господарство в тропіках і субтропіках 3 Р
Сталий розвиток тропіків і субтропіків 3 Р 2 РА
Міжнародний економічний розвиток - - 2 РА
Тропічний менеджмент рослинництва і екологія - - 2 РА
Тропічні ліси і агросфера - - 2 РА
Рослинництво і тваринництво в тропіках і субтропіках - - 2 РА
Менеджмент живої природи в тропіках і субтропіках - - 2 РА
ІОК Спеціалізація в педагогіці Викладання спеціальних предметів 3 Р
Практика викладання 3 Р

Зв'яжіться з нами